Kesla

Flishugg

För professionell flisning

Träet ligger till grund för produktionen av förnybar energi och användningen av trä som energikälla växer kraftigt. KESLA är en betydande utvecklare av bioenergilösningar som rör skogsbruket.

Effektiv, professionell flisning kräver flexibilitet – du kan välja din KESLA-flishugg ur vårt breda sortiment. KESLAS kvalitet garanterar att din flishugg är hållbar och pålitlig under de mest krävande förhållanden.

Produkt
Valinnoillasi ei löytynyt tuotteita