Kesla

Ökad lastkapacitet och europeiskt typgodkännande till KESLA- skogsvagnar för traktorer

20.05.2020 Nyheter

KESLA-skogsvagnar för traktorer är sedan årtionden kända för sin tålighet. Tåligheten har testats länge och vagnarnas lastkapacitet har utökats nu i enlighet med testresultaten. Till vagnarna fås även med typkännande som uppfyller de senaste kraven och som möjliggör körning på vägar i alla EU-länder och de flesta grannländerna.

Ökad lastkapacitet och större lastutrymme

Enbalkskonstruktionen hos KESLA- skogsvagnar gör vagnen inte bara lätt och rörlig utan även väldigt robust. Rambalken är numera stor, den har dimensionerna 200 * 200 mm. Sedan många år har man vetat att KESLA-vagnarnas faktiska lastkapacitet är klart bättre än angivelsen. Kesla fick resultat från tester av vagnarnas tålighet i fjol och nu har lastkapaciteterna utökats baserat på testresultaten.

-    Exempelvis har seriens minsta vagn, KESLA 104, nu en lastkapacitet på 10 ton i stället för tidigare 9 ton, säger affärsverksamhetschef Janne Sinkkonen. – Med lastkapacitet avses den last som vagnen kan lastas med.

I samband med ändringen av lastkapaciteterna ökade man även lastutrymmenas storlek en aning. Till exempel har ytan på lastutrymmet hos seriens minsta modeller – KESLA 104 och 114HD:n – vuxit från 2,0 m2 till 2,4 m2 och lastutrymmet hos KESLA 124H/HD-modellerna från 2,6 m2 till 2,7 m2. Däremot är lastutrymmet i den största 144-vagnen oförändrat; ytan på marknadens största lastutrymme är 3,2 m2. 144-vagnens lastkapacitet har vuxit från 12 till 14 ton.

Förändringarna gäller nya, beställda produkter.

Till alla skogsvagnar i KESLAs sortiment fås nu även bioenergiplåtar som ger ökade användningsmöjligheter.

Enhetligt typgodkännande för skogsvagnar för traktor

Till alla KESLA-skogsvagnar fås från och med maj 2020 ett typgodkännande enligt EU:s ramavtal 167/2013. För typgodkännande måste vagnen vara försedd med fyrhjulsbromsar med två bromskretsar, kravenliga lyktor och däck av viss storlek. Typgodkända vagnar känns igen på typgodkännandeskylten. Godkännandet gäller i EU-länderna och de grannländer till EU som följer förordningen. Den högsta tillåtna hastigheten för typgodkända vagnar på allmän väg är 30 km/h.

Mer information

Kesla Oyj, Traktorutrustningar
affärsverksamhetschef Janne Sinkkonen
tfn 040 513 8910 eller janne.sinkkonen[at]kesla.com.

Kesla är en verkstadskoncern specialiserad på utveckling, marknadsföring och tillverkning av skogs- och materialhanteringsteknik. Vi skapar högkvalitativa, integrerade och användarvänliga materialhanteringslösningar som främjar kundens affärsverksamhet. Keslas verksamhet är indelad i tre kärnområden: traktorutrustning, skördarmaskiner samt fordonsmonterade och industriella kranar. Koncernens omsättning år 2019 uppgick till 47 miljoner euro. Exportens andel av omsättningen var 68 procent. Kesla grundades 1960 och har produktionsanläggningar i Joensuu, Kesälax och Ilomants samt ett försäljningskontor i Appenweier, Tyskland. Kesla har cirka 250 anställda. Keslas A-aktier är noterade på NASDAQ Helsinki Oy. År 2020 firar Kesla företagets 60-årsjubileum. #yourlifetimematch

Lastkapaciteten hos vagnen KESLA 114HD som ses på bilden har efter en lång testperiod höjts från 9 ton till 10 ton. Lastutrymmet förstoras från 2,0 kvadratmeter till 2,4 kvadratmeter. Även de mindre vagnarna i serien kan framöver förses med typgodkännande i hela Europa. Ändringarna gäller nya beställningar.

KESLA 144ND-vagnen på bilden är den största vagnen i Keslas sortiment. Den robusta vagnens lastkapacitet ökar i fortsättningen från 12 ton till 14 ton. Samtidigt kan vagnen förses med typgodkännande i hela Europa. Ändringarna gäller nya beställningar.