Kesla

Kesla lanserar ett skördaraggregat särskilt utformat för traktoranvändning

28.09.2020 Nyheter

Helt nya KESLA 14RH är det minsta skördaraggregatet i Keslas produktfamilj. Trots storleken har man utnyttjat de stora skördaraggregatens teknik, strukturlösningar och tillverkningskompetens i det. Med den nya modellen stärker Kesla sin position som marknadsledande tillverkare av fordonsoberoende skördaraggregat.

Passar traktorer samt små plattformar till skördaraggregat och grävmaskiner

Nya KESLA 14RH är lämpligt för montering på traktorer, gallringsskördare och grävmaskiner på högst cirka fem ton. I den lilla gripen har man satsat på tydlighet och enkelhet samt bra verkningsgrad.

Till skillnad från de större KESLA-skördaraggregaten har man i 14RH-gripen tillämpat traditionell matarvalsenergi som pressar från sidan. Fördelen med detta är en mycket enkel konstruktion, lätt vikt och effektivitet vid matning av timmer med mindre diameter. Beroende på storleken på de valda radialkolvmotorerna kräver gripen ett oljeflöde om endast 120–150 l/min., vilket gör att den är mycket lämplig för hydrauliken i moderna traktorer. Kesla erbjuder även PTO-paket med extra hydraulik som optimerats för användning i skördaraggregat. Fördelen med paketet är förutom det extra flödet gripens avskiljning till sin egen hydraulikkrets, vilket ökar kranens effekt under avverkningen. Tack vare det extra hydraulikpaketet är även kombianvändning enkelt, då skördaraggregatet, kranarmarnas slangpaket och pumputrustningen enkelt kan lösgöras från maskinen utan att behöva öppna slangarna.

KESLA 14RH har tre avkvistningsknivar, vilket i kombination med gripens korta ramlängd gör det särskilt smidigt och effektivt även vid hantering av krokiga träd med grenar. Tack vare bakkniven går det även att rensa granbaser. De hydrauliska lösningarna och komponentvalen i KESLA 14RH baseras i stor utsträckning på större skördaraggregat från KESLA som utformats för hårt professionellt bruk och på den långa erfarenheten man har av dem. Såganordningen med den med tanke på gripens storleksklass kraftiga 18 cc motorn är bekant från stegskördarna i Keslas SH-serie. Gripen har en kraftig tvåcylindrig tiltfunktion och tack vare den är trädfällningen alltid kontrollerad och säker. KESLA 14RH kommer bäst till sin rätt vid hantering av timmer med en diameter som understiger 25 cm.

- Genom att tillämpa den långa erfarenheten och kompetensen från Keslas tunga serie av gripar för professionellt bruk har man fått till en verkligt effektiv maskin för förstagallring, konstaterar affärsdirektör för loggningutrsutrustning, Mika Tahvanainen. - 14RH ger användaren effekt och egenskaper, som vi tidigare inte har sett i den här storleks- och viktklassen, fortsätter Tahvanainen.

Hållbarhet och servicevänlighet

Gripen har utomordentligt bra servicevänlighet. Skyddsluckorna öppnas helt, vilket innebär att det är lätt att komma åt servicemaskinerna. Tillgången till reservdelar och hanteringen av dem har uppmärksammats redan i planeringsskedet, bland annat har alla ställdon genomförts med samma slags cylinder. Axlarna är robusta sett till gripens storleksklass och värmebehandlade, vilket ger dem och även lagren en lång livslängd. Avkvistningsknivarna är härdade, såsom i de större griparna.

Gripen väger totalt cirka 400 kg.

Omfattande utrustning för användning av traktorn med skördeaggregat

KESLA:s produktfamilj av traktorutrustning omfattar flera lämpliga kranmodeller för utrustning av traktorn med skördeaggregat. KESLA-modellerna 314, 305 och 316 kan utrustas för användning med skördeaggregat både vad gäller hydraulik och styrning. Utrustning av traktorer med skördeaggregat har under de senaste åren också blivit vanligare.

- En traktorskördare lämpar sig utomordentligt för gallring, berättar Janne Sinkkonen, affärsdirektör för skogsutrustning av traktorer. – En traktor som basmaskin är inte lika bra som en specialmaskin under alla förhållanden, närmast med tanke på terrängegenskaperna, men i många fall är dess mångsidighet en positiv faktor.

Mer information
Kesla Oyj, affärsområdet loggningsutrustning
Chef för affärsområdet Mika Tahvanainen, tfn +358 40 535 6567, mika.tahvanainen[at]kesla.com

Kesla är en maskinverkstadskoncern specialiserad på utveckling, marknadsföring och tillverkning av skogs- och materialhanteringsteknik. Vi skapar högkvalitativa, integrerade och användarvänliga materialhanteringslösningar som främjar kundens affärsverksamhet. Keslas verksamhet är indelad i tre kärnområden: traktorutrustning, skördarmaskiner samt fordonsmonterade och industriella kranar. Koncernens omsättning år 2019 uppgick till 47 miljoner euro. Exportens andel av omsättningen var 68 procent. Kesla grundades 1960 och har produktionsanläggningar i Joensuu, Kesälax och Ilomants samt ett försäljningskontor i Appenweier, Tyskland. Kesla har cirka 250 anställda. Keslas A-aktier är noterade på NASDAQ Helsinki Oy. År 2020 är Keslas 60 års jubileum. #yourlifetimematch

14RH skördaraggregat

KESLA 14RH - att skördaraggregat särskilt utformat för traktoranvändning