Kesla

KESLA - HELTÄCKANDE KOMPETENS INOM SKOGSTEKNIK

Kesla är ett finskt företag med bred kompetens inom skogsteknologin som i över 55 år har hanterat hela produktionskedjan för avverkning, från stubbe till fabrik. KESLAs produkter utformas för att uppfylla kundernas behov år efter år och under de mest krävande omständigheter.

Keslas verksamhet grundar sig på en stark, kundorienterad produktutveckling och ett långsiktigt samarbete med våra samarbetspartner. På marknaden är KESLA´s produkter kända för sin användbarhet, produktivitet och hållbarhet samt för det höga andrahandsvärdet. Tack vare vårt omfattande nätverk av försäljning- och servicekanaler kan vi betjäna våra kunder både i Finland och utomlands dygnet runt. Förutom den viktiga hemmamarknaden består över 60 % av vår affärsverksamhet av export till över 35 länder.

Kort om Kesla Oyj

  • Grundades 1960 i Rantasalmi, grundaren var småbrukaren Antti Kärkkäinen
  • Omsättning år 2018: 45 M€
  • Anställda: 242 personer
  • Dotterbolag: MFG Components Oy och Kesla GmbH
  • Huvudkontor: Joensuu
  • Övriga verksamhetsställen: Kesälahti, Ilomantsi och Appenweier (Tyskland)
  • Ett familjebolag vars A-aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy.