Kesla

Liputusilmoitus

25.02.2009 Investor releases
KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.2.2009 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9§:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Thominvest Oy:n omistusosuus Kesla Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 1/20 osan (5%) osakekaupalla, joka on tehty 20.2.2009. Thominvest Oy:n omistusosuus on nyt seuraava: A-osakkeita: kpl-määrä : 229.743 kpl osuus osakepääomasta: 6,7908 % osuus äänimäärästä: 1,1216 % B-osakkeita: kpl-määrä : 0 kpl osuus osakepääomasta: 0,0 % osuus äänimäärästä: 0,0 % Yhteensä: kpl-määrä : 229.743 kpl osuus osakepääomasta: 6,7908 % osuus äänimäärästä: 1,1216 % Kesla Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3.383.145 kappaleesta osakkeita (A-sarjan osakkeita 2.483.145 ja B-sarjan osakkeita 900.000 kpl) ja ääniä osakkeilla on yhteensä 20.483.145 (yhdellä A-sarjan osakkeella 1 ääni ja B-sarjan osakkeella 20 ääntä). Kesla Oyj Jari Nevalainen toimitusjohtaja JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki www.kesla.com Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2008 55,0 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 54%. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa on noin 300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.