Kesla

Metsätalous vahvistuu Johanssoneilla

28.10.2015 Uutiset

Maanviljelijä Fredrik Johansson perheineen asuu Jönköpingin lähellä Ruotsissa. Kuten muuallakin, myös Ruotsissa maataloudella on suuria haasteita. Metsäpuolella tilanne on kuitenkin parempi ja puu käy kaupaksi hyvin. Johanssonin maatilalla metsällä onkin jatkuvasti kasvava osuus maatilan toiminnassa.

Johansson on pitänyt maatilaa noin kymmenen vuotta. Tila on suuntaunut tähän saakka maitotuotantoon, mutta nyt hän aikoo suunnata toimintaansa enemmän metsään ja metsätöiden tekemiseen. Tälläkin hetkellä Johansson hoitaa omien metsiensä lisäksi läheisen kartanon 750 ha:n laajuista metsä pinta-alaa. Enimmäkseen ajettavana on pyöreää puuta, mutta Johansson kerää energiapuuksi myös paljon avohakkuiden hakkuutähteitä. KESLA proG25E-energiapuukoura on osoittautunut todella hyväksi kouraksi energiapuun keruussa.

 

KESLA kuormain- ja perävaunu yhdistelmä käytössä

Johanssonilla on tällä hetkellä käytössä KESLA 204T-kuormain sähköohjauksella ja KESLA 10HD-metsäperävaunu, jotka hän on hankkinut vuonna 2009.

- Yhdistelmä on todella hyvä ja negatiivista sanottavaa ei ole. Esimerkiksi perävaunun vetoteho on erinomainen. Ennen tätä meillä oli käytössä vanha PATU-yhdistelmä, joka oli uskomattoman lujatekoinen ja luotettava työkaveri sekin, toteaa Johansson. Tähän yhdistelmään teimme itse lisähydrauliikka -paketin, jotta traktorissa ei tarvitse käyttää työskennellessä korkeita työkierroksia.

Töiden siirtyessä yhä enemmän metsään, Johansson aikookin investoida uuteen isompaan ja varustellumpaan KESLA-yhdistelmään. Malli ei ole vielä selvillä, mutta merkki pysyy hyvien kokemusten myötä samana.

Fredrik Johansson on tyytyväinen KESLA-yhdistelmään ja suunnittelee uuden, isomman yhdistelmän hankintaa.