Kesla

KESLA OYJ, LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.3.2020

23.04.2020 Investor releases

KESLA OYJ, LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.3.2020

KESLA OYJ, LIIKETOIMINTAKATSAUS 23.4.2020                                         Klo 9.00

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto laski, liikevoitto heikkeni ja tilauskanta supistui
  • Konsernin liikevaihto laski 18,3 % vertailukaudesta ja oli 10,4 miljoonaa euroa (1-3/2019 12,8 miljoonaa euroa). 
  • Konsernin liikevoitto EBIT oli 131 tuhatta euroa (954 tuhatta euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 411 tuhatta euroa positiivinen (668 tuhatta euroa).
  • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 10,4 miljoonaa euroa (18,1 miljoonaa euroa).
  • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,01 euroa (0,17 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Keskeiset tunnusluvut, tilintarkastamattomia

  1-3 1-3 1-12
1000 euroa 2020 2019 2019
Kasvu      
  Tilauskanta kauden lopussa 10 386 18 113 10 212
  Saadut tilaukset 10 738 14 378 44 691
  Liikevaihto 10 418 12 751 47 352
  Liikevaihdon muutos, % -18,3 % 16,2 % 5,1 %
Kannattavuus      
  Liikevoitto (EBIT) 131 954 1 603
  Liikevoitto, % 1,3 % 7,5 % 3,4 %
  Kauden laaja tulos 33 571 1 223
Tulos / osake (EPS), EUR * 0,01 0,17 0,36
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %              2,2 %    16,3 % 6,7 %
Rahoitus      
  Liiketoiminnan rahavirta 1 411 668 749
  Bruttoinvestoinnit 296 147 1 241
Taloudellinen asema (kauden lopussa)      
Korollinen nettovelka 10 822 10 570 11 500
Nettovelkaantumisaste, % 87,2 % 84,6 % 89,2 %
Omavaraisuusaste, % 38,9 % 38,1 % 39,5 %
Taseen loppusumma 32 224 32 964 32 754
Henkilöstö keskimäärin 228 247 247


*Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

  
  
Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Keslan liikevaihto pieneni runsaat 18 % vertailukaudesta pääasiassa heikentyneen markkinatilanteen seurauksena. Korona-virus vaikutti maaliskuun laskutukseen muutamina asiakasnoutojen lykkäyksinä ja myös ostokomponenttien saatavuuteen liittyvinä yksittäisinä toimitusongelmina.

Yhtiö sopeutti toimintaansa tammikuusta alkaen lopettamalla vuokratyöostot, pitämällä tehostetusti kertyneitä vapaita sekä lomauttamalla sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä työtilanteen ja ilmoitusaikamääräysten puitteissa. Sopeutustoimien myötä konsernin sekä kiinteät että muuttuvat kulut ilman ostomateriaalikuluja pienenivät liikevaihdon laskua vastaavasti noin 18 %, mutta tämä ei riittänyt kattamaan valmistevarastojen purkamisesta tullutta negatiivista tulosvaikutusta, ja yhtiön liikevoitto pieneni vertailukauden 954 tuhannesta eurosta 131 tuhanteen euroon. Toisaalta valmistevaraston väheneminen vaikutti yhdessä myyntisaamisten ja ostovelkojen positiivisen kehityksen kanssa vahvaan 1,4 miljoonan liiketoiminnan nettorahavirtaan (0,7 miljoonaa Q1 2019). Emoyhtiön tilauskanta pysyi tilikauden avauksen tasolla, mutta se oli selvästi vertailukauden tasoa matalampi.

Markkina-alueista eräät Keski-Euroopan ja Kauko-Idän maat, Valko-Venäjä sekä Britannia kasvoivat niin saatujen tilausten kuin liikevaihdonkin suhteen. Kotimaa, Saksa, Ruotsi ja Kanada päätyivät Venäjän joukkoon taantumaan eli näillä markkinoilla sekä liikevaihto että saadut tilaukset pienenivät vertailukauteen nähden. 

Keslan liiketoiminnoista traktorivarusteiden liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Puunkorjuulaitteiden liikevaihto pieneni ja auto- ja teollisuusnostureiden liikevaihto laski selvästi edellisvuoden erittäin vahvaan kvartaaliin verrattaessa. Kotimaan leuto talvi ja työmarkkinahäiriöt vaikuttivat voimakkaimmin juuri autonosturiliiketoimintaamme. 2124L nostureiden pilarien vaihtotyöt etenivät hyvin. Saatujen tilausten määrä pieneni kaikissa liiketoiminnoissa. Varaosamyynti väheni 13 %. Tuote- ja varaosatoimitusten keskimääräinen myyntikate oli edellisvuoden tasoa.

Konsernin nettovelkaantumisaste pieneni tilikauden alkuun nähden ollen kuitenkin vertailukautta heikompi. Omavaraisuusaste heikkeni tilikauden alkuun nähden, mutta se oli vertailukautta hieman paremmalla tasolla. Kvartaalin päättyessä konsernin rahavarat olivat runsas 1 miljoonaa euroa ja tämän lisäksi käyttämättömien luotto- ja shekkilimiittien määrä oli yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Konsernin likvidit varat - rahavarat ja lyhytaikaiset saamiset - oli yhteensä 7,7 miljoonaa. Vaihto-omaisuus ja ostovelat mukaan lukien likviditeettireservi oli kauden päättyessä yhteensä 14,8 miljoonaa euroa.

Koronaepidemian vaikutukset olivat vuoden ensimmäisen kvartaalin ajan rajalliset. Yhtiön tuotanto oli käynnissä koko kvartaalin lukuun ottamatta viikon 10 hiihtolomaa, jolloin kaikki tehtaat olivat kiinni. Henkilöstön sairaspoissaolot olivat selvästi pienemmät edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Merkittävimmät häiriöt liittyvät alustakonevalmistajien esimerkiksi kuorma-autotehtaiden seisokkeihin, niistä johtuviin alustakoneiden toimitusviiveisiin jälleenmyyjille, joiden seurauksena Keslan tuotteiden noutoja on lykätty. Laaja tuotevalikoima, niihin liittyvät erilliset tuotantojärjestelyt, oman osavalmistuksen kattavuus sekä ostojen painottuminen kotimaahan ylläpitivät Keslan toimituskykyä kuluneen kvartaalin ajan.

Keslan henkilöstön asenne ja suoriutuminen poikkeusolosuhteissa on ollut ansiokasta.”

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Kesla-konsernin tilikauden 2020 toisen kvartaalin aloittava tilauskanta on hyvällä tasolla. Kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin saatujen tilausten arvo alittaa selvästi edellisvuoden tason ja huhtikuussa saatujen tilausten määrä indikoi kysynnän heikkenevän edelleen. Huhtikuun laskutusvauhti on ollut lähes edellisvuoden tasoa. Kysyntätilanteen ja kasvaneen epävarmuuden vuoksi Kesla jatkaa vuoden alussa sovittujen määräaikaisten enintään 90 päivän lomautusten toteuttamista 30.6. saakka tuotannollisen ja taloudellisen tilanteen vaatimalla tavalla. Yhtiö arvioi tällä hetkellä joutuvansa useiden viikkojen tuotantoseisokkeihin sekä huomattaviin toimihenkilölomautuksiin touko-kesäkuun aikana. 

Korona-epidemiasta johtuva voimakas maailmantalouden taantuminen vaikuttaa Keslan liiketoimintaan merkittävästi. Asiakkaiden investointihalukkuus ja rahoitustilanne sekä mahdolliset valuuttakurssimuutokset voivat rajoittaa kysyntää tai myyntiä.
Kesla toimii syklisellä toimialalla. Korona-pandemian vaikutukset liiketoimintaan ja käyttöpääomiin näkynevät tilikauden toisella kvartaalilla. Maaliskuun lopussa Keslan käyttämättömät limiitit huomioiva käyttöpääomatilanne on toistaiseksi ollut riittävä. Liikevaihdon laskiessa Keslan kassatilannetta tukee myös rahan vapautuminen liiketoimintaan sitoutuneesta käyttöpääomasta. Kesla on kuitenkin aloittanut varautumisen korona-pandemiasta johtuvaan markkinahäiriöön ja käynnistänyt rahoitusneuvottelut rahoittajien kanssa. Neuvottelut ovat edenneet myönteisesti.

Näkymät ja ohjeistus vuoden 2020 ensimmäiselle vuosipuoliskolle

Konserni päivittää ensimmäisen vuosipuoliskon ohjeistustaan seuraavasti:

Vanha ohjeistus: Konsernin vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2019 vertailukautta heikommaksi.

Uusi ohjeistus: Konsernin vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon odotetaan jäävän selvästi edellisvuodesta ja liikevoiton odotetaan jäävän tappiolliseksi.

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2020

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2020 alkaneella tilikaudella yhden 6 kk:n osavuosikatsauksen 30.6.2020 tilanteen mukaisesti. Osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 4.8.2020. Liiketoimintakatsaus 30.9.2020 tilanteen mukaisesti julkaistaan 22.10.2020.

KESLA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuosi 2020 on Keslan 60-vuotisjuhlavuosi.  #yourlifetimematch.